שאלות ותשובות

כיצד ניתן להגביל את מספר הפרויקטים של מנהל לקוחות מסוים?

מנהל המערכת הוא זה שמשייך פרויקטים (אתרי לקוחות) למנהלי הלקוחות או לכל תפקיד אחר שהגדיר. אין הגבלה על מספר הפרויקטים שניתן לשייך ועל מספר נושאי התפקידים בארגון שלהם ניתן לשייך את אותו פרויקט.

מנהל המערכת יכול להגביל את מספר הפרויקטים שתפקיד משתמש מסוים יכול להקים. את ההגבלה הזו ניתן לקבוע במסך הגדרת תפקיד המשתמש (תמונה למטה).

הגבלת מספר פרויקטים חדשים לתפקיד משתמש

השארת תגובה