המדריך של WEB CEO

קביעת סמכות דפי הנחיתה

לאחר שבחרנו את מילות המפתח והגדרנו את דפי הנחיתה שאותם נקדם עבור המילים הללו, יהיה עלינו לוודא שמשקל דפי הנחיתה יהיה גבוה ביחס ליתר דפי האתר. על החשיבות המכרעת של מבנה האתר וסמכות דפי הנחיתה תוכלו ללמוד בקורס אונליין בנושא.

את משקל (סמכות) דפי הנחיתה ואת גיוון מלל הקישור לדף מסוים נוכל לגלות באמצעות שימוש בכלי קישורים פנימיים – ניתוח סמכות הדפים [1].

כמות דפים נסרקים ומועד סריקה אחרון

הכלי מדווח [2] על כמות הדפים שנסרקו ועל כמות הקישורים הפנימיים באתר שהתגלו על ידי הרובוטים של Web CEO. בדוגמה שלפנינו ניתן לראות כי הסריקה האחרונה שבוצעה באתר הייתה לפני 20 ימים [3].

אם זו אינה הסריקה הראשונה, בעמודת סמכות הדף יופיע משקל הדף וכן אם משקלו עלה יחסית לסריקה הקודמת [4] או שמשקלו ירד [5]. המערכת תציג את השינויים בהתאמה.

דפים שנחסמו באמצעות Noindex יסומנו בסטטוס המתאים [6] ודפי הנחיתה יסומנו בדגל [7], כך שנוכל לזהותם בקלות.

בדוגמה שלפנינו משקל דף הנחיתה [7] נמוך מאוד, וזה יקשה על קידום הדף. מטרתנו כמקדמי אתרים תהיה להגדיל את משקל הדף, וזאת נעשה באמצעות הוספת קישורים פנימיים לדף הנחיתה. לצורך כך נצטרך לאתר דפים באתר שאינם מקשרים עדיין לדף הנחיתה.

לחיצה על החץ הקטן [8] שמימין לכתובת דף הנחיתה תחשוף בפנינו מידע חלקי על הקישורים הנכנסים לדף.

לקבלת מידע מורחב יותר נלחץ על הקישור [9].

בוודאי שמתם לב שעברנו מכלי ניתוח סמכות הדפים [10] לכלי ניתוח קישורים פנימיים הנכנסים לדף [11]. הכלי מציג את כל המידע על הקישורים הפנימיים באתר תוך התייחסות לדף הנבדק [12].

המסך הנוכחי מציג את רשימת הקישורים הנכנסים לדף [13], לחיצה על [14] תציג את רשימת כל הקישורים היוצאים מהדף. בכדי לאתר דפים שעדיין לא מקשרים לדף, נלחץ על [15].

הכלי מציג את רשימת כל הדפים באתר שאינם מקשרים לדף הנבדק. משימתנו תהיה להחליט מאילו דפים נרצה לקשר לדף הנבדק. הרשימה ממוינת לפי משקל הדפים, אולם אם נרצה, נוכל לשנות את המיון לפי כל אחת מהעמודות.

בכל שלב נוכל לייצא את רשימת הדפים לקובץ אקסל או PDF.

לבדיקת גיוון מלל הקישורים הפנימיים נעבור לכלי ניתוח מלל הקישור [17].

הכלי מציג את רשימת כל הקישורים הפנימיים באתר מקובצים על פי מלל הקישור שבהם. ב-[18] ניתן לראות דוגמה לקישור היוצא מתוך תמונה ואשר אינו מכיל מלל. לקבלת רשימת הדפים שבהם מצוי הקישור נקליק על החץ הקטן מימין למלל [19].

קישורי פוטר ודיווח

את הנתונים תוכלו לייצא לקובץ PDF או אקסל [20]. אם תרצו שהמערכת תתעלם מקישורי פוטר (רוחב), תוכלו לסמן זאת בתיבת הבחירה [22].

לשינויים במשקל דפי האתר יש משמעות רבה בתהליך הקידום. מומלץ מאוד לתעד כל שינוי כזה שאתם מבצעים באתר [21].

השארת תגובה