המדריך של WEB CEO

הוספת אתר למערכת

במערכת Web CEO האתרים שבהם אנו מטפלים ושאותם אנו רוצים לקדם נקראים פרויקטים. להלן מדריך מקוצר לפתיחת פרויקט במערכת.

פתיחת פרויקט במערכת webceo

לוח בקרה ראשי -> הוסף פרויקט [1]

הכנסת כתובת האתר [2]

לחיצה על כפתור [3]

מילות מפתח

בחלון מילות המפתח תוכלו לבחור מילות מפתח לקידום מתוך הרשימה המוצעת על ידי המערכת ו/או להוסיף מילות מפתח באופן ידני על ידי הקלדה או הדבקת רשימת מילים ב-[4].

אין הכרח לקבוע בשלב זה מהן מילות המפתח. בדרך כלל נבחר את מילות המפתח בהתאם לתוצאות בדיקת המילים או מחקר מילים מעמיק שנבצע לאחר פתיחת הפרויקט. אם תרצו להגדיר מילות המפתח לאחר בדיקת מילים יסודית, הורידו את הסימונים ממילות המפתח שנבחרו באופן אוטומטי על ידי המערכת ולחצו על כפתור [5].

מנועי חיפוש

פתיחת פרויקט - מנועי חיפוש

בחלון מנועי החיפוש תוכלו לבחור את מדינת היעד [6], את מיקוד השפה [7], את מנועי החיפוש [8] ואת המיקומים הלוקאליים [9] לבדיקת דירוגי האתר באמצעות בחירה מתוך הרשימה המוצעת על ידי המערכת ו/או באמצעות הקלדה. בסיום לחצו על כפתור [10].

בכל שלב במהלך עבודתכם תוכלו להוסיף מנועי חיפוש ומיקומים לוקאליים או לשנותם.

דפי נחיתה

פתיחת פרויקט - דפי נחיתה

בחלון דפי הנחיתה תוכלו לבחור את דפי הנחיתה שתרצו לקדם מתוך הרשימה המוצעת על ידי המערכת ו/או להוסיף דפים באופן ידני על ידי הקלדה או הדבקת רשימת כתובות ב-[11].

אין הכרח לבחור בשלב זה את דפי הנחיתה. בדרך כלל נבחר את מילות המפתח ולאחר מכן נבחר עבור כל אחת מהמילים את דף הנחיתה המתאים לקידום. אם תרצו לבחור את דפי הנחיתה רק לאחר בחירת מילות המפתח, הורידו את הסימונים מדפי הנחיתה שנבחרו באופן אוטומטי על ידי המערכת ולחצו על כפתור [12].

אתרים מתחרים

בחלון המתחרים תוכלו לבחור את המתחרים מתוך הרשימה המוצעת על ידי המערכת ו/או להקליד את כתובת ה-URL של המתחרים [13]. אין הכרח לקבוע בשלב זה מיהם האתרים המתחרים, תוכלו לעשות זאת לאחר בדיקת התחרותיות בתחום כחלק מתהליך בדיקת המילים.

אם תרצו לדחות את הוספת האתרים המתחרים, הורידו את הסימונים מהאתרים שנבחרו באופן אוטומטי על ידי המערכת ולחצו על כפתור [14].

גוגל אנליטיקס

אין הכרח להתחבר בשלב זה לגוגל אנליטיקס [15]. תוכלו לעשות זאת בשלב מאוחר יותר. לחצו על כפתור [16].

הגדרות סריקה

החלון האחרון מאפשר לכם לבחור את הגדרות הסריקה לפרויקט, בהתאם למנוי שרכשתם. בסיום לחצו על כפתור התחילו לסרוק.

השארת תגובה