המדריך של WEB CEO

ביקורת טכנית

לתקינות האתר השפעה על דירוגו במנועי החיפוש. אתר המכיל ליקויים שאינם מטופלים מאותת למנועי החיפוש על הזנחה, ובשל כך מנועי החיפוש יימנעו מלדרג אותו גבוה בתוצאות החיפוש בעבור ביטויים תחרותיים.

חשוב מאוד לאתר את כל הליקויים הטכניים באתר ולטפל בהם בהקדם. חלק מהליקויים נגרמים עקב בעיות בשרת האחסון ובדרך כלל לבעלי האתר אין כמעט השפעה עליהם, בעוד החלק האחר נגרם על ידי בעלי האתרים תוך כדי העבודה השוטפת באתר. איתור הליקויים אינה משימה חד פעמית, יש לחזור ולבדוק את האתר באופן שוטף (תלוי באיכות האחסון ובכמות העדכונים הנעשים באתר), ובכל פעם שמתגלה בעיה יש לטפל בה בהקדם.

על ליקויים טכניים באתרי אינטרנט והשפעתם המכרעת על הליך הקידום תוכלו ללמוד יותר לעומק בקורס המקוון

כלי הביקורת הטכנית של Web CEO ינטר עבורכם את האתר, ובכל פעם שיתגלו תקלות תקבלו על כך התראה. תוכלו לבדוק את האתר באופן יזום או באופן אוטומטי, בתדירות התואמת לתכנית השירות שלכם (ממספר פעמים ביום ועד לפעם בשבוע).

להתחלת העבודה בכלי הביקורת בחרו באפשרות ביקורת טכנית [1] בתפריט הראשי.

ממשק דיווח תוצאות סריקת האתר

הכלי מציג את סיכום תוצאות הסריקה (ניטור) האחרונות על גבי פאנל [2]. הפאנל מציג את מספר הבעיות שנמצאו כשהן מסווגות לסוגים ובהשוואה למספרן בסריקה האחרונה. עלייה במספר הבעיות תוצג בחץ אדום וירידה במספר הבעיות – בחץ ירוק. המצב האידיאלי הוא שלא יהיו בעיות כלל ולכך אתם צריכים לשאוף!

הגרף [3] מראה את מגמות השינויים במספר הבעיות שהתגלו לאורך הזמן. בציר הזמן, במידה ואפשרתם זאת, יופיעו האירועים השונים [4] שדווחו על ידכם או על ידי התכנת במהלך העבודה. מכאן אפשר להבין עד כמה חשוב לדווח על כל פעילות באתר לצרכי תיעוד. עדכון תוכן באתר על ידכם או עדכון בקוד על ידי התכנת יכולים לגרום לתקלות, ואם הדבר לא יתועד, המערכת תאתר את הבעיה אך אתם לא תוכלו לדעת מה גרם לה. להסבר על אופן תיעוד ודיווח אירועים במערכת לחצו כאן.

בטבלה [5] יופיעו כל סוגי הבעיות שהתגלו באתר. לחיצה על כל אחד מהסוגים תציג את כל התקלות המסווגות תחתיו.

דף לא נמצא

ממשק דיווח קישורים שבורים

כאשר קישור באתר מצביע לדף אינטרנט שלא קיים אנו מכנים זאת קישור שבור. במקרה כזה שרת האחסון מחזיר קוד 404. מה שעליכם לעשות, בעצמכם או באמצעות תכנת, הוא לתקן את הקישור: לעדכן את כתובת הדף שאליו הקישור מכוון או פשוט להסיר את הקישור.

לחיצה על סיווג התקלה "דף לא נמצא" תציג את רשימה הקישורים השבורים שהתגלו באתר, פנימיים [6] (קישורים לדפי האתר שלכם) וחיצוניים [6] (קישורים לדפים חיצוניים – אתרים אחרים).

רשימת הקישורים [7] מציגה את דפי היעד (לאן הקישורים מצביעים) והרשימה [9] מציגה את כתובת הדף באתר שלכם שבו נמצא הקישור השבור. לחיצה על הקישור ב-[10] תפנה אתכם ישירות למיקום המדויק שבו נמצא הקישור השבור בקוד המקור של דף האינטרנט. אם תרצו שהמערכת תפסיק להתריע על קישור מסומן, תוכלו ללחוץ על הסימון [8] בשורת הקישור המתאימה.

קישורים שבורים לתמונות

הממשק זהה לממשק "דף לא נמצא"  שתואר למעלה.

שימוש בקוד בתמונות חסרות

ברשימה זו [11] מופיעים קישורים בקוד הדף לתמונות שלא קיימות בפועל.

קישורי עוגן שבורים

הממשק זהה לממשק "דף לא נמצא"  שתואר למעלה.

חיווי זה בעייתי מעט לאלו שאינם מקצוענים בתחום, ואנו ממליצים להתייעץ על כל אחת מהתקלות כאן עם הווב-מאסטר. בעיקרון, אפשר לבטל את הבדיקה הזו במסך ההגדרות של הכלי [12] והורדת הסימון מהאפשרות לסריקת קישורי עוגן [13].

בעיות שרת

הממשק זהה לממשק "דף לא נמצא"  שתואר למעלה.

ממשק להפחתת מספר הפניות בו זמנית לשרת

חיווי זה מתריע בדרך כלל על בעיות הקשורות לשרת האחסון של האתר.

אם מתקבלות התראות רבות מסוג 500, זה יכול להצביע על עומס בשרת האחסון או על שרת אחסון איטי (כדאי להתייעץ בעניין עם איש מקצוע). בכדי לשלול את האפשרות שהאתר הועמס בשל פעולת כלי הסריקה עצמו, ניתן להוריד את העומס שהשרת יוצר על הכלי באמצעות הפחתת מספר הפניות בו-זמנית לשרת [14]. אם הורדנו את מספר הפניות לפנייה אחת בכל פעם, נוכל גם להגדיל את משך הזמן בין פנייה אחת לשנייה באמצעות [15].

אם ממשיכים להתקבל חיוויים מסוג 500 כאשר השרת לא מועמס על ידי מספר מבקרים גדול ולאחר שהורדתם  את מספר הפניות לשרת מהכלי, הדבר יכול לרמז על שרת אחסון איטי ומומלץ לפנות לחברת האחסון.

ככלל, כדאי לסרוק את האתר בשעות שבהן אין עומס (כמות מבקרים גבוהה).

בעיות גישה לדפים

הממשק זהה לממשק "דף לא נמצא"  שתואר למעלה.

חיווי זה חושף קישורים באתר לדפים שהגישה אליהם אסורה! יש להסיר את הקישורים הללו באופן מידי.

סריקה חוזרת של האתר

בתפריט [16] תוכלו לראות את מועד הסריקה האחרון, ואם תלחצו על התפריט ייפתח תת-תפריט שבו תוכלו לבחור לסרוק באופן יזום את כל האתר שוב [17], לסרוק מחדש רק את השגיאות [18] (אפשרות זו מתאימה לאתרים שבהם העומס גדול ושנרצה להימנע מהעמסה נוספת עליהם) או לתזמן סריקות אוטומטיות [19] (בהתאם לחבילת השירות שלכם).

אם תרצו, תוכלו לייצא את הנתונים [20] לקובץ CSV או PDF.

מערכת Web CEO מאפשרת לכם לייצא את הנתונים בשתי רמות פירוט שונות:

  • וובמאסטר – הקובץ יכיל את כל המידע הנדרש לטיפול בתקלות, כולל הכוונה לשורת הקוד שבה נמצאה הבעיה
  • מידע ללקוח – הקובץ יכלול את סיכום הבעיות שנמצאו ללא פירוט.

השארת תגובה