המדריך של WEB CEO

התראות מייל

להגדרת התראה חדשה בחרו תחת התפריט הראשי דוחות, התראות בדואר אלקטרוני [1] ובתפריט בחרו הוסיפו התראה [2].

הגדרת נמענים ושפה

בחלון שהופיע מלאו את השם שאתם רוצים לתת להתראה ואת הנמענים [3]. באפשרותכם למען את הדוא"ל לנמענים נוספים באמצעות הוסיפו עותק, ואם תרצו לשלוח לנמענים מוסתרים, הוסיפו עותק מוסתר. את ההתראה תוכלו לשלוח בשפות שונות [4] לפי לבחירתכם.

בחירת פרויקטים לקבלת התראות

בלשונית פרויקטים תוכלו לבחור את האתרים שבעבורם תתקבלנה ההתראות. תוכלו לבחור פרויקט בודד, כמה פרויקטים או את כל הפרויקטים במערכת.

לאחר שהגדרנו את הנמענים ואת הפרויקטים שבעבורם נקבל את ההתראות, נותר לנו להגדיר את סוגי ההתראות שנרצה לקבל.

מעקב דירוגים

התראות על דירוגים

לקבלת התראות על שינויים בדירוגי האתרים יש לסמן את תיבת הבחירה [5]. במידה ולא הגדרתם תזמון אוטומטי לאחד מהפרויקטים שסימנתם, תתקבל הודעה על כך [6]. חשוב לזכור כי ההתראות נשלחות לאחר ביצוע הסריקות. המערכת תאפשר לכם לקבל התראות על מילות מפתח רגילות ומסומנות בהתאם לבחירתכם.

ביקורת טכנית

גם כאן, כמו במעקב הדירוגים, לקבלת ההתראות סמנו את תיבת הבחירה [7] ובחרו את סוג התראות הביקורת הטכנית שתקבלו.

מעקב קישורים

כמו בהתראות האחרות, גם כאן תוכלו לסמן בתיבת הבחירה אם לקבל התראות. תוכלו לבחור אם לקבל התראות כאשר קישורים במעקב לא נמצאים או על כל בעיה שהתגלתה עם הקישורים במעקב.

איכות קישורים נכנסים

אם תרצו, תוכלו לקבל התראות על פגיעה באיכות פרופיל הקישורים הנכנסים לאתר. התראה זו חשובה ביותר ומאפשרת לכם לקבל חיווי על ניסיון של גורמים עוינים לפגוע באתר שלכם!

לאחר השמירה תעברו למסך המרכז את כל ההתראות.

מסך ניהול התראות

המערכת שומרת תיעוד של כל ההתראות שנשלחו במייל. את רשימת ההתראות שדווחו תוכלו למצוא בלחיצה על הקישור היסטוריה [8].

על המסך מופיעות כל ההתראות שנשלחו בדוא"ל עבור הפרויקטים שנבחרו. תוכלו להציג סוג מסוים של התראות באמצעות לחיצה בתפריט [9] ובחירת סוג ההתראות הרצוי.

השארת תגובה