ארכיון של: 11 בדצמבר 2017

רשימה שחורה ורשימה לבנה לשמות מתחם מקשרים

בכלי הקישורים הנכנסים ניתן לנהל רשימה של דומיינים איכותיים ודומיינים רעילים כך שכל הקישורים הנכנסים מהדומיינים ברשימות יסומנו אוטומטית כרעילים או איכותיים ללא קשר לנוסחת הקישורים הרעילים.